Følgende bruksvilkår gjelder for bruken av dette nettstedet (www.ExclusiaNorge.com). Ved å bruke dette nettstedet anses du å ha lest og godtatt vilkårene for bruk.

Bruk av informasjon
Exclusia bestreber seg på å alltid gi nøyaktig og oppdatert informasjon på dette nettstedet. Selv om denne informasjonen er samlet med den største forsiktighet, garanterer ikke Exclusia fullstendighet, nøyaktighet eller aktualitet av informasjonen. Den juridiske informasjonen på nettstedet er av generell karakter og kan ikke anses å erstatte juridisk rådgivning.
Ingen rettigheter kan hentes fra informasjonen. Exclusia påtar seg intet ansvar for skader som skyldes bruk av informasjonen eller nettstedet eller for feil på nettstedet. Et forhold mellom Exclusia og brukeren av nettstedet kan ikke oppstå automatisk på grunn av sending og mottak av informasjon via nettstedet eller via e-post.

E-post
Exclusia garanterer ikke at e-post sendt til henne vil bli mottatt eller behandlet (i tide), da mottak av e-post i tide ikke kan garanteres. Sikkerheten til e-posttrafikk kan ikke garanteres fullstendig på grunn av tilhørende sikkerhetsrisiko. Ved å svare på Exclusia via e-post uten kryptering eller passordbeskyttelse, aksepterer du denne risikoen.

Hyperkoblinger
Dette nettstedet kan inneholde hyperkoblinger til tredjeparts nettsteder. Exclusia har ingen innflytelse på tredjeparts nettsteder og er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten eller innholdet. Exclusia godtar derfor ikke noe ansvar for skader som følge av bruk av tredjeparts nettsteder.

Immaterielle rettigheter
Alle publikasjoner og kommunikasjoner fra Exclusia er beskyttet av opphavsrett og andre immaterielle rettigheter. Med unntak av personlig og ikke-kommersiell bruk, kan ingenting fra disse publikasjonene og meldingene reproduseres, kopieres eller på annen måte publiseres på noen måte uten forutgående skriftlig tillatelse fra Exclusia.